Mat, kunnskap og bærekraft

Kunnskap om hvordan vi produserer og foredler vår mat på en mest mulig bærekraftig og klimavennlig måte, er viktig for alle oss som jobber på Århus Gård. Vi tror at denne kunnskapen, med basis i fotosyntesen og karbonets kretsløp, er avgjørende basiskunnskap for alle som i framtiden vil være med å utvikle det nye klimavennlige samfunnet. Kunnskap som gjør oss i stand til å lykkes med det grønne skiftet.

Vi er i dag med i et nettverk av lignende gårder og sentre, og ønsker å knytte ytterligere kontakt med barnehager, skoler, bedrifter og øvrige aktører som kan ønske å benytte seg av gården, samt bidra til felles videre utvikling.

Takket være finansiering i fra Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen og Fylkesmannen i Telemark startet vi i 2016 et 2-årig prosjekt med mål å etablere et matkultursenter for barn og unge på Århus Gård. Ved å etablere bl.a. et kurskjøkken, inne og ute, en økologisk stjernehage, kompostplass, bier og en naturvokter-ordning vil vi kunne videreformidle denne kunnskapen.

Ambisjonen er at deltakelse skal gi økt matglede og arbeidsglede, og bidra til økt nysgjerrighet, undring, kunnskap og respekt for naturen og de store sammenhengene. Dette tror vi også generelt gir økt interesse for natur- og naturbruksfagene, og andre tilhørende yrkesretninger.

Fra 2020 inngikk vi et 4-årig samarbeid med Folkehelsen om å skape en grønn møteplass for alle ungdom i alderen 15-25 år. Aktiviteter på gården skal føre til økt kunnskap, livslyst og mestringsglede. Det å følge maten vår fra jord til bord vil spille en sentral rolle her.