Dyra våre

I tidligere tider var dette en gård med Telemarksku, griser, høner og hester. I dag dominerer plantene gården, men noen dyr kan du også oppleve i dag, bl.a. de økologiske kuene i fra vår samarbeidspartner på Petersborg gård som beiter her i sommersesongen. Ellers kan du hilse på vår lille høneflokk som gir oss egg og gjødsel, og våre bier som bidrar med sikrere bestøving og deilig honning med spennende spor av de ulike blomstringene.

I tillegg ligger gården midt i et gammelt kulturlandskap og tett på Falkumelva med sitt rike dyreliv. I landskapene våre opplever vi alt i fra vibe og lerker på åkrene om våren, til ugler og ender i parken, og rådyr og rev som gjester oss fast om vinteren. I tillegg til alle de ulike innsektene, selvsagt.

Vi ønsker å tilrettelegge for et størst mulig biologisk mangfold på gården. I dag kjenner vi alle til hvor viktig bier og humler er for å produsere vår mat. I framtiden må vi ha en mer klimavennlig og kretsløpsbasert matproduksjon enn i dag. Skal vi lykkes er det avgjørende at gården spiller på lag med naturen rundt. Et rikt biologisk mangfold og en natur i balanse er en garanti for en mer bærekraftig framtid.