TELEMARK LANDBRUKSSELSKAP  -eier av Århus Gård

Telemark Landbruksselskap startet sin historie i 1777 som et økonomisk oppmuntringsselskap” etter initiativ i fra amtmann Adler og en gruppe fremstående bønder. Siden den tid har selskapet vært organisert og driftet på ulike vis, bl.a. som en del av Selskapet for Norges Vel og som en del av den offentlige og statlige landbruksforvaltning. Siden 1898 har styreleder vært valgt inn i fra næringa selv. I ulike perioder har styret vært synonymt med fylkeslandbruksstyret.

I dag er Telemark Landbruksselskap en privat forening – paraply – for 27 av fylkets mangfoldige landbruksorganisasjoner. I dag, som i over 240 år, er målet å bidra til en tidsmessig utvikling av landbruket i Telemark tufta på tradisjoner, ressurser og egenart. Selskapet har gjennom tidene således bidratt til å etablere mye av det landbruket vi har i dag, bl.a. Seljordutstillinga Dyrsku`n – se www.dyrskun.no

I selskapet er vi fem ansatte i deltidsstillinger. Driften er basert på inntekter i fra landbruket sin dugnadsinnsats på Seljordutstillinga Dyrsku`n, utleie, og diverse prosjekt.

Medlemmer


4H Telemark
AT Skog SA
Felleskjøpet Agri SA
Fylkesmannen i Telemark, Landbruksavdelingen
Gartnerhallen Sør
Kommunenes Sentralforbund region Buskerud, Telemark, Vestfold –
naturviterne
Landslaget for Telemarkfe
Norsk Landbruksrådgivning, Østafjells

Norsvin Telemark
Nortura SA
Sør Pelsdyralslag
Telemark Birøkterlag
Telemark Bondelag
Telemark Bonde- og Småbrukarlag
Telemark Bygdekvinnelag
Telemark Bygdeungdomslag
Telemark Fjørfelag
Telemark fylkeskommune

Telemark fylkeskommune v/ Søve videregående skole
Telemark Gartnerlag
Telemark Hesteavlslag
Telemark Juletre
Telemark Sau og Geit
Telemark Skogselskap
Telemark Travforbund
TINE SA Regionstyre Sør
TYR SA

For mer informasjon se Strategiplan for Telemark Landbruksselskap 2015 til 2020.