Plantene våre

På gården har vi dyrket og samlet ulike kulturplanter gjennom mange år. Hensikten har vært både å teste ut nye aktuelle planter for norsk matproduksjon, men samtidig ta vare på og vise fram vår mangfoldige plantearv.

Flere av plantene inngår i ordinær bruk som f.eks til andelshavernes høsting og til servering på ulike arrangement.

Vi har følgende kategorisamlinger:

*Et bærfelt med mange ulike arter og sorter, spesielt av solbærsorter

*Et bærfelt hvor solbær og ribs er dyrket som espalier

*En andelshage og en stjernehage med et stort mangfold grønnsaker og andre nyttevekster

*En urtehage med over 50 ulike flerårige urter og bruksplanter

*En blomsterhage med spiselige blomster, verneverdige stauder og blomster som egner seg til tørking

*En gammel eplehage, hvor vi har startet å plante inn flere av de gamle sortene

Velkommen til en titt!