Plantene våre

På gården har vi dyrket og samlet ulike kulturplanter gjennom mange år. Hensikten har vært både å teste ut nye aktuelle planter for norsk matproduksjon, men samtidig ta vare på og vise fram vår mangfoldige plantearv.

Flere av plantene inngår i ordinær bruk som f.eks til andelshavernes høsting og til servering på ulike arrangement.

Vi har følgende kategorisamlinger:

*Et bærfelt med mange ulike arter og sorter, spesielt av solbærsorter

*Et bærfelt hvor solbær og ribs er dyrket som espalier

*En andelshage og en stjernehage med et stort mangfold grønnsaker og andre nyttevekster

Originally conceived for the Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA) in 1952 best replica watch, it is most recognised for its bidirectional bezel with a circular slide rule that pilots could utilise to perform all in-flight calculations.

*En urtehage med over 50 ulike flerårige urter og bruksplanter

*En blomsterhage med spiselige blomster, verneverdige stauder og blomster som egner seg til tørking

*En gammel eplehage, hvor vi har startet å plante inn flere av de gamle sortene

Velkommen til en titt!