Skolehagen som læringsarena

Skolehagene er igjen blitt dagsaktuelle læringsarenaer! Her kan barn og unge styrke sin fortrolighet og forståelse for matens vei fra jord til bord, verdien av natur, bærekraft, matkvalitet og sunn livsstil.

Politikerne i Skien kommune bevilget for 2023 kr 500 000 til videreføring av satsing på skolehager og grønne læringsarenaer, på bakgrunn av skolehagepiloten «Bærekraftig matglede til barn og unge» 2019 – 2021 som ble til i en dialog mellom Skien Kommune, Århus Gård og Mersmak. Målet var å utvikle et undervisningsopplegg for ansatte i grunnskolen i Skien kommune med fokus på bærekraft. Her følges maten fra jord til bord, fra hagen til magen, og tilbake igjen. Århus gård blei brukt som base og bidrog med verdifull kompetanse. I 2023 videreføres dette arbeidet ved at nye skolehager startes opp, samtidig som læringsmulighetene på Århus gård defineres og testes ut. 10 av kommunens skoler er nå påmeldt og i gang med veldig spennende prosesser. Før sommeren 2023 var vi rundt på flere av skolehagene. Noen har allerede holdt på en stund og andre er i planleggingsfasen. Med oss i planleggingen hadde vi med oss Marianne Leisner -som sammen med Linda Jolly er pionerer i arbeidet med skolehager og har jobbet i flere tiår med å løfte skolehagen opp på agendaen i Norge.

I løpet av 2023 har vi tatt imot mange skolebesøk. Barn og unge fra barnehager, barneskoler, ungdomsskoler til videregående skole har deltatt i besøk og undervisningsopplegg på gården hvor tema har vært alt fra jordliv og naturmangfold til ville vekster, fra jord til bord, vikingtid og bærekraftig mat. Vi har også hatt aktivitetstilbud for i sommerferien og høstferien i form av matskole for barn over flere dager.

 

Inspirasjonsheftet ‘skolehagepiloten’