Ved å jobbe i og med skolehage skal barn og unge styrke sin fortrolighet og forståelse for matens vei fra jord til bord, verdien av natur, bærekraft, matkvalitet og sunn livsstil.

Skolehageprosjektet ble til i en dialog mellom Skien Kommune, Århus Gård og Mersmak på høsten 2018. Målet var å utvikle undervisningsprogrammet «Bærekraftig matglede til barn og unge». Via en pilot for et undervisningsopplegg for ansatte i grunnskolen i Skien kommune, med fokus på bærekraft, hvor vi følger maten fra jord til bord, fra hagen til magen, og tilbake igjen, vil vi kunne gi barn og unge nye, viktige og relevante læringsarenaer.

Inspirasjonsheftet i fra skolehagepiloten