Jernaldergården på Århus

I 2004 tok en gjeng pensjonister initiativet til å bygge et tidsriktig hus fra yngre jernalder (500-1050 e.Kr.) ved tunet på Århus Gård. Etter et år med 4500 dugnadstimer stod bygget klart. Huset, som er et treskipet langhus er 12 meter langt og 5 meter bredt, og er bygget etter stavprinsippet. Det har to ildsteder og tre ljorer i taket. Hele konstruksjonen er bygget i furu og alt er plugget sammen med tre-plugger. Huset har ligge- og sittebenker langs langveggene som er svakt buet. Taket er dekket med cirka 3000 furuspon. Huset blei innviet i september 2005, og siden er det bygget både smie med torvtak og belgblåse, et fjøs som nå er gjort om til utstillingsrom, en leirbakerovn, en stokkebåt (kopi av en stokkebåt som er funnet i Siljan og er datert til år 240 e.Kr.), en kopi av vognen i Oseberggraven og et halvt vikingskip (ferdig sommer 2017). Med andre ord kan du på tunet oppleve vikingtid og identisk håndverk av ypperste klasse. Pensjonistene, som nå har en gjennomsnittsalder på 80 år, har overtatt og reparert kopien av Norges eldste flettverkshus  funnet ved utgravningene i Skien i 1979. Likedan har vi ansvaret for bergartsamlingen som viser alle hovedbergartene i Grenland.

Er du interessert i historie, og har lyst til å bidra med din kunnskap?
Meld deg inn i Jernaldergård Århus Venneforening.  Du får være med på minst to hyggelige treff i året med andre som deler felles interesser, og er med på å bevare vår flotte Jernaldergård.
Er du interessert i å bli medlem sender du en e-post til post@aarhusgaard.no med navn, telefonnr og e-post adressen din.

Ønsker du å leie langhuset og/eller omvisning send oss en e-post: post@arhusgard.no

 

Ellers er laget  alltid på jakt etter personer som på ulike vis ønsker å bidra i arbeidet.