Pollinatorvennlige Skien 2021 – om blomster og pollinerende insekter

Bakgrunnen for prosjektet
Bakgrunnen for satsingen «Pollinatorvennlige Skien» er et politisk vedtak i Utvalg for klima miljø og byutvikling – UKMB 18. august 2020 om å utarbeide en plan for hvordan Skien kan bli en pollinatorvennlig by, samt iverksette de første tiltaka med tilhørende informasjon vekstsesongen 2021.

Telemark Landbruksselskap ved Århus Gård er engasjert til å gjennomføre prosessen i 2021. Til å utarbeide en tiltaksplan for pollinerende innsekter og økosystemer i Skien sentrum, er vi heldige og ha med oss landskapsarkitekt Agnes Lyche Melvær i fra Oslo og fotograf, designer og gartener Hilde Amy Teie/Århus gård. Agnes har kompetanse og erfaringene i fra ByBi i Oslo – www.bybi.no – og stått bak Pollinatorpassasjen og nettstedet www.polli.no . Hilde har et unikt blikk for form og farger, i tillegg til å være gartner. I tillegg har vi hatt med oss samarbeidspartnere i kommunen ved bygartner Tone Kvålsgard, klima- og miljørådgiver Unni Husby Melby, rådgiver landbruk Marion Lukkari Arnesen og festivalleder Anne Sofie Willumsen i Mersmak – www.mersmakiskien.no .

Målet
Målet er at vi på sikt, sammen kan etablere gode pollineringstraséer i sentrum (merket på et kart), gjerne i fra Klosterøya, gjennom sentrum og ut til jordbrukslandskapet rundt byen, samt spre informasjon om hvorfor pollinatorene / insektene våre er viktig. I dugnaden vil det være spesielt aktuelt å involvere barn og unge, men også øvrige interesserte organisasjoner og enkeltpersoner. Planting av ulike insektsvennlige bed, og eventuelt bygging og utplassering av eventuelle kasser og hoteller, er aktuelt.

Pr. juni 2021 er følgende bed planlagt for sesongen:

  1. Kjøkkenhagen i Kverndalen (Århus Gård på oppdrag i fra Skien kommune)
  2. Skien Bibliotek
  3. Skien sentrum med kommunens egne bed (ved by-gartneren)
  4. Lunde barneskole SFO
  5. Bakken folkehage
  6. Klosterøya / Skien videregående skole

Hvorfor en pollinatortrasè i Skien sentrum
Som dere sikkert allerede kjenner til har insekter generelt, og pollinerende insekter spesielt, større og større utfordringer med å tilpasse seg måten vi mennesker har organisert vårt samfunn på. Og om insektene blir borte vil også vi mennesker få store utfordringer. Verden over foregår det derfor en bevisstgjøring om hvordan vi kan snu denne situasjonen og mange flotte initiativ er på gang. En ting er å tilrettelegge for en mer insektsvennlig matproduksjon, men mer insekts vennlige byer og tettsteder er også en viktig del av dette, ikke minst med tanke på å spre kunnskap om det store samspillet. Satsingen er også i tråd med realiseringen av FN’s Bærekraftsmål.

Om pollinerende insekter
Over 30 % av maten vi spiser er avhengig av pollinering fra insekter og det samme er rundt 80 % av ville, blomstrende vekster. Det fins et stort mangfold av pollinatorer. Humler og bier er av de viktigste. I Norge har vi mange forskjellige arter av villbier; 35 humler-arter og hele 172 solitære bier og vi har 1 art tambier/honningbier. I tillegg er det mange arter av sommerfugler, biller og fluer som pollinerer. Felles er at blomstenes pollen og nektar er deres viktigste næringskilde. Pollinatorene trenger derfor rikelig tilgang på blomster hele sesongen, fra tidlig vår og utover sensommeren. Mens noen arter foretrekker åpne blomster der de kommer lett til matfatet er andre spesialisert i å suge ut nektar med lange tunger ned i dype, trange kronrør. Mangfoldet av planter og av pollinerende insekter er tilpasset hverandre over tid og er gjensidig avhengig av hverandre.

Trusler
Menneskeskapte landskapsendringer med fragmentering og tap av leveområder er den største trusselen for arter generelt, også for pollinatorene, som ikke lenger finner mat og bolig. Over 30 % av villbiene i Europa er i dag truet.

Mat
Pollinatorene foretrekker som oss en variert meny med rikelig tilgang på mat, dvs blomster, gjennom hele sesongen. Variert kost gir god helse. En god gammeldags blomstereng (eller slåtteng) med sitt rike blomsterflor er dermed noe av det beste en pollinator kan få. Ville vekster, selje.
Her er tips til blomster du kan servere når du får pollinatorbesøk, om våren, sommeren og om høsten, lokalprodusert, kortreist mat. La deg inspirere og komponer gjerne din egen pollinatormeny! Se nettsiden www.blomstermeny.no for mer informasjon.
Eks. fra Blomstermeny:
Sommerblomster:
blomkarse, kornblomst, ringblomst, agurkurt, solsikke, kosmos, tagetes, løvemunn, tomat, squasj, gresskar, sinnia,
Stauder: alunrot, markjordbær, geranium, akeleie, kattemynte, salvie, oregano, timian, prestekrage, solhatt, pioner
Busker: bærbusker, klokkebusk, fagerbusk, leddved, vivendel, klematis, roser
Trær: selje, frukttrær, spisslønn, hegg, rogn, lind,

Bolig
Insektene liker forskjellige typer boliger. Sosiale typer trenger et sted med plass til mange og mulighet for å lagre større mengder mat, mens de enslige kun trenger et krypinn. Felles er at de søker et tørt sted med jevn og god temperatur.
Insekthotell er en urban og moteriktig boform. Det er hovedsakelig solitære bier som søker seg hit. Disse små beboerne er snille og vennlige så du kan trygt åpne insekthotell i din umiddelbare nærhet; på balkongen, i borettslaget, i barnehagen. En plassering nær deg gir orkesterplass til å følge med på inn- og utsjekkingen.

Som hotelleier bør du kunne tilby:
– Lun, solrik beliggenhet.
– En treramme inndelt i flere rom er et godt utgangspunkt.
– Rommene fylles med kvist og kvast, murstein med hull i eller naturlig hule bambuspinner. Gjerne også trestokker som det drilles hull i. Flere størelser er bra for å tiltrekke forskjellige arter, hullstørrelse fra 4–10 mm.
– Løvtreslag anbefales for å unngå harpiks i gangene på varme dager.
– Netting rundt fronten av hotellet hindrer fugler i å stikke av med møblementet.
Død ved er favoritten for mange arter, faktisk er det langt mer liv i død enn i levende ved. En rekke små individer står jublende klare til å flytte inn straks veden blir morken og sprekker og hull åpner seg. Design gjerne inn litt død ved i hagen og drill noen hull i den som drahjelp for insekter i etableringsfasen.
Jord- og sandreder. Flere solitære bier liker å bosette seg i varme solhellinger hvor jorden er sandrik og porøs. Velg ut et fint lite område, fjern vegetasjonen og bland inn litt sand.
Humlekasser. Når det gjelder bolig til humlene er det musehull som er idealet. Humlene vil ha det lunt, tørt og varmt, rundt 30 c. Humler er ellers eksperter på finne hulrom inni gamle vegger, i steinmurer eller lignende; autentiske boliger med personlighet og komfort.

Vi oppfordrer alle til å lage spisesteder for pollinerende insekter, med et blomstrende mangfold av pollen- og nektarrike planter hele sesongen – og inspirere andre til å gjøre det samme. Bli med å skape sammenhengende leveområder for pollinatorene i byen vår!