Pollinatorvennlige Skien – pollinerende insekter og økosystemer i Skien sentrum

Bakgrunnen for prosjektet Den direkte bakgrunnen for dette arbeidet er et politisk vedtak i Utvalg for klima miljø og byutvikling – UKMB 18. august 2020, om å utarbeide et forslag til en plan for hvordan Skien kan bli en pollinatorvennlig by, samt iverksette de første tiltakene med tilhørende informasjon vekstsesongen 2021. 

Hovedmålet med Nasjonal pollinatorstrategi
En strategi for levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende insekter er å sikre levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende insekter for å opprettholde pollinering i matproduksjon og naturlige økosystemer. Strategien peker ut tre hovedområder:

• Økt kunnskap: – Økt kunnskap om utviklinga innen pollinerende arter og leveområder over tid. Hva som kjennetegner gode leveområder, og om trusler og effektive tiltak.

• Gode leveområder: – Gode leveområder for pollinatorer gjennom hele livssyklusen. Øke omfanget av sammenhengende leveområder.

• Formidling: – Formidling av oppdatert kunnskap gjøres tilgjengelig for alle målgruppere.

Telemark Landbruksselskap ved Ellen Dagsrud og Århus Gård og har stått for utarbeidelse av planen og initiert noen tiltak i 2021. Med i prosessen har vi engasjert landskapsarkitekt Agnes Lyche Melvær fra Oslo og bybonde Hilde Amy Teie. Agnes har kompetanse og erfaringer fra lignende satsinger, bl.a. fra ByBi birøkterlag i Oslo, der hun sto bak Pollinatorpassasjen og nettstedet www.polli.no. Hilde er fotograf og grafisk designer i tillegg til å være gartner.

I prosessen har vi også hatt med oss samarbeidspartnere i kommunen ved bygartner Tone Kvålsgard, klima- og miljørådgiver Unni Husby Melby, rådgiver landbruk Marion Lukkari Arnesen og Klimakoordinator Byutvikling Anne Aasmundsen. I tillegg kan nevnes tidligere festivalleder Anne Sofie Willumsen i Matfestivalen Mersmak i Skien og flere ansatte i Skien Bibliotek som har bidratt med innspill og tilhørende aktiviteter som bl.a. frøbomber og etablering av et frøbibliotek.  

God “biplanlegging” er god byplanlegging. En grønn, blomstrende by som er god å leve i for bier, vil også være bra for en rekke andre plante- og dyrearter. 

Trusler Menneskeskapte landskapsendringer med fragmentering og tap av leveområder er den største trusselen for arter generelt, også for pollinatorene, som ikke lenger finner mat og bolig. Over 30 % av villbiene i Europa er i dag truet.

Mat Pollinatorene foretrekker som oss en variert meny med rikelig tilgang på mat, dvs blomster, gjennom hele sesongen. Variert kost gir god helse. En god gammeldags blomstereng (eller slåtteng) med sitt rike blomsterflor er dermed noe av det beste en pollinator kan få. Ville vekster, selje.
Her er tips til blomster du kan servere når du får pollinatorbesøk, om våren, sommeren og om høsten, lokalprodusert, kortreist mat. La deg inspirere og komponer gjerne din egen pollinatormeny! Se nettsiden www.blomstermeny.no for mer informasjon.
Eks. fra Blomstermeny:
Sommerblomster:
blomkarse, kornblomst, ringblomst, agurkurt, solsikke, kosmos, tagetes, løvemunn, tomat, squasj, gresskar, sinnia,
Stauder: alunrot, markjordbær, geranium, akeleie, kattemynte, salvie, oregano, timian, prestekrage, solhatt, pioner
Busker: bærbusker, klokkebusk, fagerbusk, leddved, vivendel, klematis, roser
Trær: selje, frukttrær, spisslønn, hegg, rogn, lind,

Bolig Insektene liker forskjellige typer boliger. Sosiale typer trenger et sted med plass til mange og mulighet for å lagre større mengder mat, mens de enslige kun trenger et krypinn. Felles er at de søker et tørt sted med jevn og god temperatur.
Insekthotell er en urban og moteriktig boform. Det er hovedsakelig solitære bier som søker seg hit. Disse små beboerne er snille og vennlige så du kan trygt åpne insekthotell i din umiddelbare nærhet; på balkongen, i borettslaget, i barnehagen. En plassering nær deg gir orkesterplass til å følge med på inn- og utsjekkingen. Som hotelleier bør du kunne tilby: Lun, solrik beliggenhet. En treramme inndelt i flere rom er et godt utgangspunkt. Rommene fylles med kvist og kvast, murstein med hull i eller naturlig hule bambuspinner. Gjerne også trestokker som det drilles hull i. Flere størelser er bra for å tiltrekke forskjellige arter, hullstørrelse fra 4–10 mm. Løvtreslag anbefales for å unngå harpiks i gangene på varme dager. Netting rundt fronten av hotellet hindrer fugler i å stikke av med møblementet.
Død ved er favoritten for mange arter, faktisk er det langt mer liv i død enn i levende ved. En rekke små individer står jublende klare til å flytte inn straks veden blir morken og sprekker og hull åpner seg. Design gjerne inn litt død ved i hagen og drill noen hull i den som drahjelp for insekter i etableringsfasen.
Jord- og sandreder. Flere solitære bier liker å bosette seg i varme solhellinger hvor jorden er sandrik og porøs. Velg ut et fint lite område, fjern vegetasjonen og bland inn litt sand.
Humlekasser. Når det gjelder bolig til humlene er det musehull som er idealet. Humlene vil ha det lunt, tørt og varmt, rundt 30 c. Humler er ellers eksperter på finne hulrom inni gamle vegger, i steinmurer eller lignende; autentiske boliger med personlighet og komfort.

Vi oppfordrer alle til å lage spisesteder for pollinerende insekter, med et blomstrende mangfold av pollen- og nektarrike planter hele sesongen – og inspirere andre til å gjøre det samme. Bli med å skape sammenhengende leveområder for pollinatorene i byen vår!

Les inspirasjonshefte for Pollinatorvennlige Skien her