Gårdens historie

Århus gård gårdsnr. 5, bruksnr. 1 er den eldste av Århusgårdene. Det er gjort funn fra steinalderen som består av 3 steinøkser og gården ligger kun 500 meter fra bronsalder-ristningene på Mæla, og 1,5 km fra Fossum-ristningene fra samme periode. Det er ellers registrert hele 19 gravhauger fra jernalderen rundt gården, hvor den største ligger sentralt ved dagens tun. Her kan ha vært mer eller mindre fast bosetting fra romertid. Relativ sikker datering på gårdsbruket er at det ble ryddet i eldre jernalder, ca. 500 f. Kr. – ca. 800 e. Kr. Eldste skriftlige kilde er et kongebrev fra 1385 og siden Biskop Eysteins jordebok av 1398.

Gården var med sin beliggenhet tett inntil Fossum sterkt knyttet til jernverksdriften og de rettigheter og privilegier som dette medførte. Således er gården i 1578 eiet av Nickolaus Beda (Bedow) som var engelsk jernverksekspert og forpaktet Fossum Verk av Kongen.
I dag har vi flere historiske spor i fra epoken under godset bl.a. ved de vakre, gamle lerketrærne som forstmester Frantsen plantet i 1827. Han flyttet i fra gården i 1833.

Fra 1836 til 1860 bodde Christen Larsen Lund og kona Severine her. Christen Lund var en evnerik mann og Severin Løvenskjold bekostet utdannelse på Danmarks første lærerakademi, Brahetrolleborg seminarium på Sydfyn for ham. Christen Lund ble etter dette ansatt ved Fossum verksskole. Han var i tillegg privatlærer for Løvenskjolds barn og det er sannsynlig at selveste Henrik Ibsen gikk på skole under han i den tiden Ibsen familien bodde på Venstøp. En undervisningsplakat datert 1818 blei funnet på loftet i 2015 og vitner trolig om at bryggerhuset blei brukt til privat undervisning av de mer velstående barn i området. Vi vet i tillegg at i julen blei det holdt årlige ball for nettopp disse barna i hovedbygningens vakre stuer. På det vis kunne de introduseres og lære seg datidens etikette.

Christen Lund var i en periode også både ordfører i Gjerpen, klokker og hjelpelensmann m.m. I kjelleren under hovedhuset kan du opplever fangehullet i fra den tiden.

Slekten til søsknene Lars Aarhus (1898 – 1982) og Alfhild Aarhus Børve (1905 – 1989) kjøpe gården i 1870 ved deres bestefar, Lars Augestad Aarhus. Siden disse ikke hadde egne barn besluttet de å testamentere bort gården til Telemark Landbruksselskap i 1989. Siden den gang har vi gjenreist og utviklet gården i tråd med familien sine ønsker.

I dag består eiendommen av 93 da dyrka mark, beite og tun, en teig langs Falkum-elva, samt to skogteiger på Gulset på til sammen ca. 100 da.

Les mer om gårdens og områdets historie her.