Frø og røtter

Vi tar imot flyktninger på Århus gård to dager i uken for arbeidspraksis i dyrking og vedlikehold på gården, samt aktiviteter knyttet til mat. Dette er et samarbeid med KIE i Skien kommune. KIE bosetter flyktninger etter avtale med IMDi, driver introduksjonsprogram for nybosatte flyktninger og gjennomfører opplæring i norsk og samfunnskunnskap for flyktninger og innvandrere. KIE er også ansvarlig for gjennomføring av nasjonale norskprøver, samfunnskunnskapsprøver og statsborgerprøver. Prosjektet Frø og røtter drives med midler fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Målet med prosjektet er å skape en trygg møteplass for flyktninger i en vanskelig situasjon, der de kan komme inn i et felleskap ved å dele erfaringer og kunnskap gjennom noe så grunnleggende som mat, matlaging og dyrking. Vi ønsker å hjelpe dem på veien for å etablere et nytt liv i et nytt land gjennom arbeidspraksis, kulturutveksling og språktrening.

Gjennom året har flere deltagere i prosjektet Frø og røtter dyrket, sanket og laget mat på Århus gård. Vi har delt mange gode og veldig hyggelige fellesmåltider, lært av hverandre og delt kunnskap og erfaringer. Noen har også hatt arbeidspraksis to dager pr uke på gården, hvor de har jobbet med alt innen dyrking og vedlikehold.

Frø og røtter deltagerne sanker og tørker urter og blomster til vår Tisane, som er en urtete, og vårt urtesalt som selges fra gården og på markeder. Inntjeninga går inn i prosjektet.