Kurs og inspirasjon


På Århus Gård er vi opptatt av mat og matkultur. Vi er opptatt av at det vi dyrker og foredler skal være bærekraftig og sunt – se «Vår inspirasjon». Det innebærer også at vi helst bruker råvarene som kommer i fra vår egen gård, i fra vårt nærmiljø eller i fra Telemarkslandbruket generelt. Vi tror dessuten på samarbeid, samvirke og det å dele, så derfor bruker vi også helst produkter i fra landbrukets egne samvirkebedrifter.

I tillegg er vi opptatt av å videreformidle kunnskap om fylkets stolte mattradisjoner slik at de kan leve videre hos nye generasjoner, kanskje med litt fornying her og der.

Type kurs og matverksteder vil variere gjennom året, ikke minst i forhold til årstider og dyrkingssesongene.