Vår inspirasjon

På Århus Gård er vi opptatt av mat og matkultur. Vi er samtidig opptatt av at det vi dyrker og foredler skal være bærekraftig og sunt for både deg og planeten vår. Og som de sier på Geitmyra Matkultursenter: Vi vil at barna skal bli glade i mat som gjør dem godt.

Vi er også inspirert av følgende to viktige satsninger i våre naboland:

«Fra hagen til magen»

«Haver til Maver» er et omfattende, gastronomisk skolehageprogram med hagedyrkning, matlaging ute og naturformidling. Lansert i 2004 av kokken Søren Ejlersen på Krogerup Avlsgaard – etter årstidernes vision om jordforbindelse og gjenskapelse av en forbindelse mellem dyrking og måltid, jord til bord og hage til mage.

Skoleklasser, besøker stedet 8-10 ganger i sesongen. Hver klasse har et eget jordstykke, som de passer i grupper, lærer å dyrke og tilberede økologiske grønnsaker sammen med praksis-stilte fagpersoner som kokker, gartnere, bønder og naturveiledere.

Visionen: Barn har rett til å dyrke livet, merke verden og lære i samspil med planeten og hverandre. Trygge og magiske barndommer er grobunn for handlekraft til fremtiden.

 

«Dine 2000 kvadratmeter»

I underkant av 2 000 kvadratmeter er så mye hver av oss har til disposisjon hvis vi deler alle de dyrkede områder i verden mellom alle mennesker, og tallet minker daglig. I Norge har vi i dag tilgjengelig 2 200 kvadratmeter per person per år (NIBIO 2017), men vårt reelle matforbruk krever ca 4000 kvadratmeter, vi må derfor importere ca 50 %.

Dyrkingskonseptet «Dina 2 000 kvadratmeter», dyrker alt et menneske trenger å spise i et år på dette arealet. Målet er at hagene kan inspirere til omtanke og vise hvordan en god relasjon til vår jord kan skape positiv, kreativ utvikling for vår planet og våre medmennesker.

Vi på Århus Gård vil bygge vår inspirasjons- og læringsarena på disse prinsippenne og ønsker alle velkommen til kurs og aktiviteter.
Se FB arrangementer for kommende kurs og aktiviteter på gården.