Århus gård

Århus Gård er primært et grønt kunnskaps- og inspirasjonssenter for landbruk og allmenheten som eies av Telemark Landbruksselskap.
Her kan gårdbrukere få veiledning innenfor plante- og melkeproduksjon og her kan små og store puste ut og hente inn kunnskap og inspirasjon om matproduksjon og matkultur.

Gården har status som besøksgård, godkjent som 4H-gård, hvor du kan få nærkontakt med planter og dyr, samt lære om naturgrunnlag og historie, bærekraft og biologisk mangfold, dyrking og bærekraftig mat.

Du kan også leie deg inn til feiring av livets små og store hendelser, eller bestille møtelokaler og opplevelses-pakker for arbeidsplassen din.

I dag er gården en del av et attraktivt og bynært landbruksområde 3 km i fra rådhuset i Skien og med vel 120 000 personer innenfor en mils radius. Landbruksselskapet holder selv til på gården, i lag med 5 andre aktører og til sammen 10-12 ansatte. Årlig bruker og besøker flere 1000 personer gården. På sidene finner du litt mere informasjon.

Du kan lese mer om området rundt gården og historien på Skiens Atlas