Gea Norvegica

Nedre deler av Telemark og Skien har et utrolig stort geologisk mangfold. Området er i dag en del av Gea Norvegica UNESCO Global Geopark og utgjør et område på 3000 km2 sammen med kommunene Bamble, Kragerø, Lardal, Larvik, Nome, Porsgrunn, Siljan og Skien. Organisasjonen arbeider aktivt med å spre kunnskap om den unike naturarven og sammenhengende mellom geologiske prosesser og vår eksistens.

Århus Gård og Århus Jernaldergård samarbeider med Geoparken. Her kan du oppleve en installasjon som viser skiftet i fra det 1000 millioner år gamle grunnfjellet i fra prekambrium i vest, via kalkstein, skifre og fossiler, til Oslofeltet med sine næringsrike vulkanske bergarter i øst. Etterpå kan du vandre ut i landskapet og oppleve sammenhengen.

I kjelleren vår kan du lese om jernverksdriften på Fossum Jernverk, med bl.a. Norges eldste gruve, og kjenne på strukturen i de gamle smeltesteinene og bærebjelkene. I tillegg kan du oppleve en flott mineralsamling på Høylåven.