Vil du være med i et andelslandbruk, og høste friske økologiske grønnsaker, urter og bær
fra en gård der du eier en del av årets avling?

Som andelshaver i Århus Andelslandbruk får du være med i en stor og bynær grønnsaksåker, dyrket etter økologiske prinsipper. Vi har egen gartner, men du kan bidra til dyrkingen gjennom dugnader om du ønsker. Du får rett på en andel av produksjonen hver uke og høster dine egne grønnsaker rett fra fellesåkeren, bærfeltet og veksttunnelen.

Andelspriser 2021: (med forbehold om små endringer etter årsmøte)
Voksen andel (1 person) – kr. 3200,- (inkl dugnad)
Liten familie (2 voksne) – kr. 4300,- (inkl dugnad)
Familie andel – kr. 4900,- (inkl dugnad)
Student andel – kr. 2100,- (inkl dugnad)
De som deltar på 3 ganger á 2 timer dugnad(totalt 6 timers dugnad ila sesongen), får refundert kr. 500,- i løpet av november 2021.

Vi har ledige andeler for 2021-sesongen.

Meld deg inn her: Bli andelshaver

Ønsker du flere opplysninger, ta kontakt med daglig leder: tove@aarhusgaard.no
eller gartner Anette Bjørntvedt anette@aarhusgaard.no