Ledige andeler for 2024!

Vil du høste lokale og økologiske grønnsaker, urter og bær rett fra jord og busk dyrket på naturens prinsipper?

Som andelshaver i Århus Andelslandbruk får du være med i en stor og bynær grønnsaksåker, dyrket økologisk med omsorg for jordlivet, insektene og dyra. Vi har egen gartner som dyrker for oss, men du kan bidra på dugnader om du ønsker og har mulighet. Det kreves ingen forkunnskaper for å være med, her vil du lære mye underveis på dugnadene. Mange tror at andelslandbruk er parseller der hver enkelt dyrker sitt område, men andelslandbruk er et samvirke der vi dyrker en hel felles åker sammen, og hvor en gartner har det daglige ansvaret.

En andel betyr at du kjøper deg inn i gårdens produksjon for et år av gangen, og kan høste til eget forbruk fra fellesåkeren, bærfelt og veksttunnel -når du vil, hele sesongen. Sesongen begynner rundt midten av mai og varer til frosten kommer. Grønnkål og rosenkål høster vi helt frem til julemiddagen i desember også 🙂 Grønnsakene du får høste varierer etter sesongen. Det blir hver uke i sesongen sendt ut en høstmelding til våre medlemmer over hva som er klart til å høste, sammen med et nyhetsbrev. Med «en andel» menes en persons forbruk av bær, urter og grønnsaker. En voksen andel er én persons forbruk. Les mer om dugnad.

Andelspriser 2024:
Voksen andel (1 person) – kr. 3250,-
Liten familie (2 voksne) – kr. 4700,-
Familie andel(2 voksne med barn) – kr. 5200,-
Student andel – kr. 2250,-
De som deltar på 3 ganger á 2 timer dugnad (totalt 6 timers dugnad ila sesongen), får refundert kr. 500,- på andelsprisen i november. Dugnadstiden gjelder pr andel. Det kommer to fakturaer; halvparten av andelsprisen blir fakturert i mai og halvparten i september.

Meld deg inn her:   Bli andelshaver

Ønsker du flere opplysninger, ta kontakt med daglig leder: tove@aarhusgaard.no
eller gartner Anette Bjørntvedt anette@aarhusgaard.no