Ledige andeler for 2023!

Vil du høste lokale og økologiske grønnsaker, urter og bær rett fra jord og busk dyrket på naturens prinsipper?

Som andelsbonde i Århus Andelslandbruk får du være med i en stor og bynær grønnsaksåker, dyrket økologisk med omsorg for jordlivet, insektene og dyra. Vi har egen gartner som dyrker for oss, men du kan bidra på dugnader om du ønsker og har mulighet. Det kreves ingen forkunnskaper for å være med, her vil du lære mye underveis på dugnadene. Mange tror at andelslandbruk er parseller der hver enkelt dyrker sitt område, men andelslandbruk er et samvirke der vi dyrker en hel felles åker sammen, og hvor en gartner har det daglige ansvaret.

En andel betyr at du kjøper deg inn i gårdens produksjon for et år av gangen, og kan høste til eget forbruk fra fellesåkeren, bærfelt og veksttunnel -når du vil hele sesongen. Sesongen begynner rundt midten av mai og varer til ut november. Og vi har ofte høstet grønnkål og rosenkål til julemiddagen i desember også 🙂 Grønnsakene du får høste varierer etter sesongen. Det blir hver uke i sesongen sendt ut en høstmelding til våre medlemmer over hva som er klart til å høste. Med «en andel» menes en persons forbruk av bær, urter og grønnsaker. En familieandel er en families forbruk av bær, urter og grønnsaker. En voksen andel er én persons forbruk. Les mer om dugnad.

Andelspriser 2023: (med forbehold om små endringer etter årsmøte)
Voksen andel (1 person) – kr. 3100,-
Liten familie (2 voksne) – kr. 4500,-
Familie andel(2 voksne med barn) – kr. 4950,-
Student andel – kr. 2150,-
De som deltar på 3 ganger á 2 timer dugnad (totalt 6 timers dugnad ila sesongen), får refundert kr. 500,- på andelsprisen i november. Dugnadstiden gjelder pr andel. Det kommer to fakturaer; halvparten av andelsprisen blir fakturert i mai og halvparten i september.

Frdighøstet grønnsakskasse
Ferdighøstede grønnsakskasser vil være tilgjengelig i 8 uker av sesongen – i august og september.
Kasse-andelen vil bestå av ca. 10-12 forskjellige grønnsaker og urter og koster 3200 kr. for hele perioden.
Hvilke grønnsaker og urter du får levert hver uke vil variere etter hva som er i sesong.
Denne type andel passer for deg/dere med en livssituasjon der det blir vanskelig å høste selv eller å bidra med dugnad.
Vi vil etterstrebe å legge med informasjon og tips til oppskrifter på grønnsakene du får levert.
Kassen hentes på gården hver torsdag -vi kan vurdere utkjøring for et pristillegg om det blir stor etterspørsel.

Meld deg inn her:   Bli andelshaver

Ønsker du flere opplysninger, ta kontakt med daglig leder: tove@aarhusgaard.no
eller gartner Anette Bjørntvedt anette@aarhusgaard.no