4H-gård

Århus Gård blei i 2015 godkjent som 4H-gård, foreløpig som eneste i Telemark.

En 4H-gård er et åpent gårdsanlegg som tar imot barn, unge og voksne til pedagogisk tilrettelagt besøk. Norge har i dag i underkant av 50 gårder med ulike størrelser, driftsmåter og eierskap. Hovedmålet er å synliggjøre hva som skjer på en gård med både planter og dyr. Dette vil gi økt kunnskap om økologiske sammenhenger, matproduksjon, dyr og natur.

4H-gård Norge er et nettverk for 4H-gårder i Norge, og en del av European Federation of City Farms EFCF. Det er et kvalitetsstempel å få gården godkjent som 4H-gård. Et varemerke og en garanti for at gården holder mål når det gjelder kvalitet og sikkerhet. 4H-gård Norge er organisasjonsledd i 4H Norge.
For mer informasjon om 4H-gård Norge, kontakt 4H Norges sekretariat eller besøk oss også på Facebook.