Om Århus andelslandbruk

Århus Andelslandbruk holder til på Århus Gård som eies av Telemark Landbruksselskap. Gården ligger 3 km nord for Skien sentrum, i et område med flott kulturlandskap, spennende geologi og spor helt tilbake til jernalderen. Århus Gård har 93 daa dyrket mark, hvor Århus Andelslandbruk disponerer 20 daa. Andelslandbruket har vært i drift siden 2011, og drives økologisk. Vi samarbeider med vår nabo John Lundsett som driver økologisk melkeproduksjon, han gjødsler åkeren for oss, og har eng på det arealet som ikke brukes til grønnsaksdyrking. Det praktiseres vekstskifte på tre år. Som andelshaver opplever du hele kretsløpset -fra planlegging, spiring, vekst og til innhøstingen. Vår gartner planlegger, vi stiller jord og maskiner og gjør det større jordarbeidet. Andelshaverne på Århus Andelslandbruk inkluderes i planleggingen av hva som skal dyrkes, og inviteres til ukentlige dugnader gjennom hele sesongen. Sesongen varer fra ca. mai til oktober, men så sent som i desember har vi ennå hatt ferske grønnsaker å høste. Vi dyrker et stort mangfold av grønnsaker, også mye du ikke så lett finner i butikken. Vi har en stor felles-åker til grønnsakene, flere bærfelt, urtefelt og en veksttunnel hvor vi dyrker bl.a. tomater, chili og agurk. Andelslandbruk er gøy og lærerikt. På Århus Andelslandbruk får du mat rett fra jord og busk full av næring og sol, og helt uten plastemballasje. Du får være mye ute og bli skitten på hendene, noe som er fantastisk for både kropp og sinn. Og du får treffe andre med felles interesse og bli med på sosiale arrangementer gjennom året på Århus Gård.

Hva er andelslandbruk?

Andelslandbruk er et samarbeid mellom bønder og forbrukere der ansvaret og avlingene deles.

Omsetningsformen etterstreber bærekraft i alle ledd; både for jorda, planter, dyr, bonden og forbrukere. Denne nyskapende omsetningsformen har de siste årene økt kraftig i omfang, både i Norge og i flere andre deler av verden. Modellen er et eksempel på hvordan forbrukere og bønder i samarbeid tar ansvar for matproduksjonen. Andelslandbruk går ut på at forbrukere forhåndsbetaler en andel av gårdens produksjon, som oftest for ett år av gangen. Forbrukerne er dermed med på å dele årsvariasjonene i avlingene. Andelslandbruk defineres i Norge slik:

Andelslandbruk er et langsiktig samarbeid mellom forbrukere og de som produserer mat- og andre landbruksprodukter. Ansvar, risiko og avling blir delt mellom partene etter avtale for ett år om gangen.

 

5 Grunnprinsipper

Andelslandbruksmodellen er basert på fem grunnprinsipper, selv om det finnes lokale variasjoner fra andelslandbruk til andelslandbruk. De fem grunnprinsippene sikrer at produksjons- og omsetningsmodellen støtter opp om rettferdig handel som gavner bønder og forbrukere, sikrer gode samfunnsløsninger og legger til rette for et bærekraftig landbruk. Andelslandbruk skiller seg fra andre former for direkte omsetningsløsninger gjennom gjensidig forpliktelse om produksjonen, og engasjement som knytter forbrukere og bønder sammen.

De fem grunnprinsippene er:

1. Dialog om landbruksdriften

Basert på gårdens produksjonsmuligheter har partene regelmessig dialog om hva som skal produseres og i hvilke mengder. På et årlig møte/årsmøte vedtas produksjonsplan og budsjett. Det skal være full åpenhet om driften i andelslandbruket.

2. Gjennomsiktig økonomi

Andelslandbruk er en modell som etterstreber bærekraft i alle ledd og er basert på tillit og gjennomsiktighet. Derfor skal økonomien for andelslandbruket være synlig for alle parter. Beløpet for den årlige andelen er basert på godkjent produksjonsplan og budsjett med reelle kostnader. Dette innebærer blant annet en anstendig godtgjøring til bonde, gartner, administrasjon og eventuelt andre nøkkelpersoner som er tilknyttet andelslandbruket.

3. Delt avling, delt risiko

Andelshaverne forhåndsbetaler en andel i andelslandbrukets produksjon, og deler dermed risikoen for årsvariasjoner. Andelshaverne betaler ikke for en bestemt mengde produkter, men for en bestemt produksjon som eies av og deles mellom andelshaverne.

4. Involvering av andelshaverne

Andelshaverne tar gjennom sin deltakelse direkte ansvar for sin matforsyning. Partene avklarer på forhånd arbeidsfordeling, hvem som har ansvar for høsting, distribusjon og eventuell dugnadsinnsats.

5. Bærekraftig landbruksdrift

Driften skjer på en ansvarlig og varsom måte som tar vare på miljøet, både for nåværende og framtidige generasjoner. Andelslandbruket etterstreber å opprettholde og fremme helsen til både jord, planter, dyr og mennesker.

Grønnsaker, bær og urter på andelsgården i 2019

Åker-grønnsaker
Brokkoli, Blomkål, Romanesco, Knutekål, Grønnkål, Palmekål, Rødkål, Hodekål, Spisskål, Savoykål, Kålrot, Rosenkål, Rotpersille, Fenikkel, Bondebønner, Gulrot, Pastinakk, Nepe, Daikon reddik, Vinterredikk, Salat,Sukkererter, Mangold, Gulbete, Polkabete, Rødbete, Ruccula, Spinat, Dill, Poteter, Purre, gul-løk, rød-løk, Stangselleri, Knollselleri, Squash, Gresskar

Veksthus-grønnsaker
Tomater, agurker, Physalis, Chili, Pimiento de padron, Mais

Bærfeltene
Aronia, rips, solbær, hvite rognebær, Bringebær, Stikkelsbær, Tindved, Hyllebær

Urter
Karve, Koriander, Salvie, Timian, Oregano, Bergmynte, Grønn Mynte, Basilikum, Amaranth, Sitronmelisse, Mauretansk kattost

Blomster
Blodkløver, Blomkarse, Ringblomst, Honningurt, Solsikker, Jomfruens praktvindel, Pyntekorg, Sommerasters, Blå lin