Århus gård ønsker å ta en rolle i det grønne skifte.
Vi ønsker å få unge mer i kontakt med naturen, ved å lære om naturmangfold og matproduksjon på naturens prinsipper, og vi jobber for en fremtid med grønnere byer.

På Århus har vi et Andelslandbruk og en markedshage, Århus gård blomsterhage, med urter og spiselig blomster. Vi jobber med grønn formidling og skolehager, og samarbeider med fylke og kommune om folkehelse og flere urbane landbruksprosjekter. Her kan kjøkkenhagen i Kverndalen nevnes, og arbeidet med Skien – et pollinatorvennlig bysentrum.
Gjennom kartlegging av naturmangfold i nærområdet ønsker vi bedre forståelse av hvilke naturverdier som finnes på Århus Gård, for å styrke videre arbeid med bevaring av naturmangfold.

Århus Gård ønsker å være et grønt kunnskaps- og inspirasjonssenter for folk, for by og for landbruk.