Århus gård ønsker å ta en rolle i det grønne skifte.
Vi ønsker å få unge mer i kontakt med naturen, ved å lære om naturmangfold og matproduksjon på naturens prinsipper, og vi jobber for en fremtid med grønnere byer.

På Århus har vi et Andelslandbruk og markedshage i oppstart. Vi jobber med grønn formidling og skolehager, og samarbeider med fylke og kommune om folkehelse og flere urbane landbruksprosjekter. Her kan kjøkkenhagen i Kverndalen nevnes, og arbeidet med Skien – et pollinatorvennlig bysentrum.
Gjennom kartlegging av naturmangfold i nærområdet ønsker vi bedre forståelse av hvilke naturverdier som finnes på Århus Gård, for å styrke videre arbeid med bevaring av naturmangfold.

Århus Gård ønsker å være et grønt kunnskaps- og inspirasjonssenter for folk, for by og for landbruk.