DUGNADER

Vi setter pris på at andelshavere er med på dugnader, men det er valgfritt.
Man kan delta på 3 x 2 timers dugnad spredd over sesongen og få kr. 500,- i rabatt på andelsprisen.
(refunderes i november)

Dugnadene begynner i ca. mai-måned og rulleres på dagene i uka. Alle vanlige dugnader er fra kl. 18:00-20:00.
Mandagen i første uken måneden, tirsdag andre uken i måneden, onsdag tredje uken i måneden og torsdag fjerde uken. Med forbehold om helligdager og ferier. Dugnad kan være alt fra raking, såing, planting og luking -til å hjelpe på stand, bake kake til dugnadene og hjelpe til på arrangementer; som Økouka og Økologisk Åpen Gård eller stå på stand under festivalen Mersmak i Skien.

Ønsker du å jobbe på gården på dagtid eller ha praksis, kan du ta kontakt med gartner Anette for avtale.

Husk å huke deg av på liste for deltakelse på dugnad, listen ligger i perm oppe ved Bryggerhuset.
Datoer for dugnader i 2022 kommer