DUGNADER

Vi setter pris på at andelshavere er med på dugnader, men det er valgfritt.
Man kan delta på 6 x 2 timers dugnad spredd over sesongen og få kr. 500,- i rabatt på andelsprisen.
(refunderes i november)

Dugnadene er fra ca mai måned og rulleres på dagene i uka.
Mandag 1 uke i måneden, tirsdag 2 uke i måneden, onsdag 3 uke i måneden og torsdag 4 uke i måneden.
Med forbehold om helligdager og ferier. Dugnad kan være alt fra raking, såing og luking til hjelp på stand, bake kake til dugnadene og hjelpe til ved arrangementer som Økologisk Åpen Gård eller stå på stand under festivalen MerSmak i Skien.

Datoer for dugnader fremover:
Onsdag 3.06.20
Torsdag 11.06.20
Mandag 15.06.20
Tirsdag 23.06.20
Onsdag 01.06.20