DUGNADER

Vi setter pris på at andelshavere er med på dugnader. Det er en hyggelig og sosial del av det å være andelsbonde -men det er valgfritt. Hvis din livssituasjon og helse gjør at dugnad er vanskelig å få til kan du betale litt mer for andelen din eller benytte deg av ferdighøstet kasseandel. Det er også mulig å gjøre dugnad ved å bake, stå på stand når det er festivaler og markeder, eller bidra på annen måte om kroppen ikke klarer åkerarbeid.

Vi jobber i 2 timer hver dugnad og avslutter kvelden med kaffe og te, litt å spise og hyggelig prat. Deltar du på dugnad 3 kvelder gjennom sesongen, dvs 6 timer dugnad ila sesongen, får du 500 kr. refundert på andelsprisen i november.

Dugnadene begynner i ca. mai-måned og rulleres på dagene i uka. Alle vanlige dugnader er fra kl. 18:00-20:00. Mandagen den første uken i måneden, tirsdag andre uken i måneden, onsdag tredje uken i måneden og torsdag fjerde uken. Med forbehold om helligdager og ferier. Dugnad kan være alt fra raking, såing, planting og luking -til å hjelpe på stand, bake kake til dugnadene og hjelpe til på arrangementer; som Økouka og Økologisk Åpen Gård eller stå på stand under festivalen Mersmak i Skien. Vi vil minne på dugnader i våre sosiale medier hver søndag/mandag, og ved spesielle behov vil det bli sendt ut e-post.

Ønsker du å jobbe på gården på dagtid eller ha praksis, ikke tvil med å ta kontakt med gartner Anette for avtale.

Husk å huke deg av på liste for deltakelse på dugnad, listen ligger i en perm oppe ved bryggerhuset.