Partnerskap folkehelse

For perioden 2021 – 2024 er det inngått en partnerskapsavtale innen folkehelse mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune og Telemark Landbruksselskap, hvor felles mål er å etablere en grønn møteplass for unge med fokus på bærekraft, livslyst og praktisk grønn verdiskaping.Vi ønsker å utvikle en grønn inspirerende møteplass og læringsarena for unge hvor innhold og aktiviteter skal motivere til læring og livslyst, og inspirere til framtidstro. Stikkord er matglede, mangfold og fellesskap. Møteplassen og aktivitetene skal baseres på kunnskap om mat og matkultur, planter, naturgrunnlag, dyrking og økologi, entreprenørskap og økonomi, i et bærekraftig og kretsløpsbasert perspektiv, lokalt som flerkulturelt og globalt. Innhold og aktiviteter skal følge årshjulet i naturen og vekstsesongen på gården.

Århus Gård samarbeider med Løvetannakademiet om å bidra med å gi ungdom arbeidserfaring, engasjement og inspirasjon slik at de i fremtiden kan bidra inn i det grønne skiftet. Grønn møteplass for ungdom er et prosjekt vi har sammen om å skape en grønn inkluderingsarena for ungdom mellom 15-25 år, gjennom urban dyrking på naturens prinsipper. Målet er at ungdommene sitter igjen med grøntfaglig kunnskap og kompetanse, nye vennskap og arbeidserfaring de kan ha nytte av i fremtiden. På Århus Gård er det nemlig masse å lære og mye å erfare. Her kan det læres om dyrking og planter. Det skal kokkeleres med maten vi dyrker og den skal nytes i fellesskap. Naturmangfold skal studeres nøye og kartlegges -fra edderkopp til sommerfugl og åkerfugler til blomster og trær. Og mye, mye mer! Vi skal drive en urban kjøkkenhage i Kverndalen i Skien sentrum, vi har en Stjernehage på gården hvor det skal dyrkes mat som ble spist i Vikingtida, og vi skal dyrke et helt felt med snittblomster. Vi er veldig opptatt av å ta vare på naturen og dyra rundt oss, av bærekraft og naturmangfold.

Sommeren 2022 og sommeren 2023 hadde vi ungdom i grønn sommerjobb på Århus gård i samarbeid med Løvetannakademiet. Flere ungdom i alderen 16-25 år fikk jobbe med urbant landbruk, og prøve seg på mye forskjellig innen dyrking og vedlikehold på gården. Sammen med Løvetannakademiet fikk de lære om og lage mat av litt av det vi dyrker på gården.

Er du i alderen 15-25 år og har lyst til å lære i praksis om dyrking, mat, planter og natur? Eller kjenner du kanskje noen som har lyst til å bli bedre kjent med gården vår?
Ta kontakt med eller send spørsmål til hilde@aarhusgaard.no