En økologisk kjøkkenhage i Kverndalen som alle kan bruke!

Tiltaket ble satt i gang for å skape liv i den stille delen av sentrum i form av en pop up kjøkkenhage i 2017. Her har det blitt dyrket bringebær, rips og solbær, urter, grønnsaker og spiselige blomster i pallekarmer. En kjøkkenhage der kan alle kunne gå på smaksslang, og bli inspirert til å dyrke.

Siden 2017 har vi på Århus Gård stått for planting og vedlikehold av kjøkkenhagen, som det har vært et ønske å opprettholde for å live litt opp i en trist bydel. Mat og dyrking engasjerer, og ønske om at dette skal være en møteplass for folk og også et sted for å tilegne seg kunnskap om mat og dyrking, tas videre inn i kommunens planer om en oppgradering av Kverndalen. Skien kommune jobber nå sammen med landskapsarkitekter, bybonden og kunstnere om å gjøre øvre del av Kverndalen til sosiale, frodige og aktive byrom -og med et ønske om en permanent og oppgradert kjøkkenhage.

Les mer om Skien kommune sine planer for Kverndalen