Vår inspirasjon


På Århus Gård er vi opptatt av mat og matkultur. Vi er samtidig opptatt av at det vi dyrker og foredler skal være bærekraftig og sunt for både deg og planeten vår. Og som de sier på Geitmyra Matkultursenter: Vi vil at barna skal bli glade i mat som gjør dem godt.

Vi er også inspirert at følgende to viktige satsninger i våre naboland:

«Fra hagen til magen»


I Danmark har de en landsdekkende, almennyttig forening som heter ”Haver til Maver”. De dyrker læring i naturen i egne skolehager. Barna lærer gjennom praktiske aktiviteter, samtidig som de får erfaringer med dyrkning, sunnhet og økologi.

Og som de selv sier: – Haver til Maver arbejder for at skabe forbindelser fra jord til bord. I dag taler mange om ”nature deficit disorder”, hvor mennesker er i underskud af natur, fordi de bruger tiden indendørs – og ofte foran en skærm. Vejen fra jord til bord er blevet glemt, og teknologien og samfundsudviklingen kan give anledning til at tro, at vi som mennesker er mindre afhængige af naturen end tidligere. Vi mener at ”alle har ret til en have”. At få noget til at gro sammen over tid kan nemlig være et værktøj til at skabe gode liv. Grøntsagerne gror kun sjældent ind i himlen, men vi tro på, at vi kan gro lykkelige mennesker i haven. For natur samvær og god mad skaber glæde.

«Dine 2000 kvadratmeter»


I underkant av 2 000 kvadratmeter er så mye hver av oss har til disposisjon hvis vi deler alle de dyrkede områder i verden mellom alle mennesker, og tallet minker daglig. I Norge har vi i dag tilgjengelig 2 200 kvadratmeter per person per år (NIBIO 2017), men vårt reelle matforbruk krever ca 4000 kvadratmeter, vi må derfor importere ca 50 %.

Dyrkingskonseptet «Dina 2 000 kvadratmeter», dyrker alt et menneske trenger å spise i et år på dette arealet. Målet er at hagene kan inspirere til omtanke og vise hvordan en god relasjon til vår jord kan skape positiv, kreativ utvikling for vår planet og våre medmennesker.

Vi på Århus Gård vil bygge vår inspirasjons- og læringsarena på disse prinsippenne og ønsker alle velkommen til kurs og aktiviteter. Se vår kommende aktivitetskalender.