Hugelbed
-også kalt høybed eller kompostbed

Hugelbed et bed laget etter ønske om å bruke naturens egne økosystemer som modell. Betegner et dyrkingsbed med forskjellige lag av naturlige materialer som komposteres over tid. Et lag på lag bed. Hvis du bygger det riktig, får du et grønnsaksbed som du slipper å vanne, gjødsle og luke. 

Slik lager du et Hugelbed:
Man kan starte med å grave seg litt ned der bedet skal være, fjerne torv på ca 10 cm dybde. Fordelen med det er at da får man jord som kan brukes i bedet i øvre lag. Hugelbed med spiss bør ligge nord/sør på lengde slik at begge sidene får sol. Bruk gjerne gamle aviser eller kartong i bunnen. Det hindrer uress i å vokse og vil råtne etterhvert. Legg så halvråtne gamle stokker i bunn, så kvister og grener. Fyll på med kompost. Hestemøkk, kumøkk, hønsemøkk, bokashi etc. Legg på torvene som ble fjernet i starten, opp ned, med gresset ned. Ha på nytt lag med kompost. Hageavfall. Man kan bruke treflis og tørre strå. Tang. Løv. Avlsutt med et ca 15cm lag over hele bedet med matjord og så et jorddekke av f.eks. halm eller gressklipp. Formen og størrelsen på bedet er opp til deg.
Det organiske materialet i bedet brytes ned over lang tid, og gir næring til plantene ved hjelp av blant annet sopp og nematoder. På den måten gjødsler bedet seg selv.

Restene av trær og planter i bedet trekker til seg vann og holder på fuktighet, slik at planterøttene finner vann selv om det er tørt en periode. Dette er perfekt for norsk klima, som har fuktige vintre. Hugelbed har derfor også veldig god drenering. Regner det mye vil vannet renne gjennom bedet og tas opp i stokkene i bunnen.
Når tømmerstokker og greiner brytes ned, genereres det også varme i bedet. I tillegg bygger vi det opp i høyden, og da kommer sola bedre til. Til sammen gjør dette at vi kan forlenge vekstsesongen med ca en måned.